KUNDE: SJÆLSØ GRUPPEN, 2006

Opstigende sjæle på hele 4 meter har boret sig ind i hjerterne på medarbej-derne på Ny Allerødgård. Da stifterne af ejendomsudviklingsselskabet Sjælsø Gruppen bestilte et vartegn til at våge foran deres domicil i Allerød, fik resultatet nemlig mere end blot fysisk tyngde: For skulpturen, der er Linas største bronzeværk til dato, insisterer både på at blive set og følt. Op ad den massive sokkel, hvor over? aden kruser som bølgerne på en sø, rejser en sjæl (Sjæl-Sø) sig sammen med dyr og planter, for at lette og begive sig ud i verdens forunderlige bulder. Øverst løfter en trofast mand og kvinde hinanden op ved fælles hjælp. Der er hjerteblod og varme i den skulptur.